WinServ Service Management System


WinServ är en komplett familj av programvara för service management avsedd för företag med extern och intern service. Systemet är utvecklat i samarbete med företagsledare och serviceansvariga på ett flertal företag i olika branscher.. Med WinServ Office arbetar du i nätverket på kontoret och mobilt arbetar du med WinServ Online.

Lättaste vägen att optimera ert företags service.

Med WinServ ökar ert företags produktivitet och effektivitet. Vi har designat WinServ för att ge företag och organisationer ett kraftfullt verktyg med avancerade funktioner som både sparar tid och pengar. Med effektiva rutiner och produktiv personal, med rätt verktyg, kan du göra din service lönsamt.

Är du redo att eliminera ineffektivitet och optimera tillväxt?

Gör som andra!
WinServ finns installerat i en mängd olika branscher, där alla har ett gemensamt behov; att få kontroll på processer och lönsamhet.

Kontakta oss idag och se vad WinServ kan göra för just ditt företag.

WinServ ger er:

  • Lönsamhetskontroll
  • Effektivare organisation
  • Aktuell statistik och historik.
  • Mindre administration
  • Fullständig kontroll över kunder, objekt och ärenden
  • Förbättrat nyttjande av resurser
  • Minskade reskostnader
  • Ett branschanpassat back-office system
  • Dokumentcentral
  • Mobilitet

Vårt arbetssätt för att nå detta!

Vi fokuserar på att arbeta optimalt för att hålla ner implementationstiden och därmed kostnader. Vi arbetar med tidsplaner och ser alltid till att hålla milstolpar i kalendern. Om avvikelser sker kommer vi att informera ledning och berörd personal.

Vi arbetar både vertikalt och horisontellt under implementationsfasen eftersom alla avdelningar i ert företag berörs vid införandet av ett nytt ärendesystem.

Hela tiden ser vi till att datum för produktionsstart hålls och vår support står alltid till tjänst efter implementation.

Vi arbetar med en strukturerad metod vi kallar WinServ-modellen.

Välj en servicebransch