Nyheter och evenemang

Tips från supporten: Kreditera i WinServ


2017-02-03 12:03

Här kommer några tips för dig som önskar kreditera genom WinServ

Huvudregler

Om man upptäcker fel på fakturor som avser fakturor från WinServ skall man alltid tänka på att utföra kreditering i WinServ. Utför alltid krediteringen på samma sätt som du fakturerade men kreditera. Då för man spårbarhet och rätt i lager.

Här är huvudstegen och tänk på att utföra dessa i rätt ordning.

 1. Kreditera i WinServ och skriv ut kreditfakturorna i ekonomisystemet.
 2. Rätta felen i WinServ.
 3.  Skapa nya order och fakturera dessa i ekonomisystemet.

Här går vi igenom steg för steg.

Vi har 4 olika ordertyper i WinServ.

 • Serviceorder
 • Förbrukningsorder
 • Kundorder

Vi behandlar varje ordertyp för sig då det i vår rekommendation skiljer sig något.

Vi förutsättera att ni har något ekonomisystem kopplat till WinServ som ocskå automatiskt tar emot klara order.

 Serviceorder

Om det är en faktura avseende en fakturerad serviceorder gör du på följande sätt:

Steg 1

Tag fram rätt order i WinServ serviceorderhistorik. Detta kan göras på flera sätt. Enklast är om du har serviceordernummret till hands.

 • Via Serviceorderhistoriken direkt.
 • Via maskinen/anläggningen/objektet, fliken historik och sedan Serviceorder.
 • Via sökfunktionen i WinServ.

När du hittat rätt serviceorder i historiken klickar du på knappen ”Återför order

Nu visas en dialog där du väljer ”Kreditera order”, klicka vidare. Nu kommer en kreditserviceorder skapas i WinServ med minus framför alla antal. Du kan öppa den och utföra eventuella justeringar. När du är klar utleverera hela ordern och slutför den som vanligt. Nu skapas en kreditorder i ert ekonomisystem.  Denna kreditorder tar ut den tidigare felaktiga fakturan. Både för bokföringen, kundreskontra och lager.

Steg 2

Nu är det dags att göra en korrekt faktura.

Tag fram den felaktiga serviceordern i WinServ serviceorderhistorik. Detta kan göras på flera sätt. Enklast är det om du har serviceordernummret.

 • Via maskinen/anläggningen/objektet och fliken historik.
 • Via Serviceorderhisoriken direkt.
 • Via sökfunktionen i WinServ.

När du hittat rätt serviceorder i historiken klickar du på knappen ”Återför order

Nu visas en dialog där du väljer ”Kopiera order”, klicka vidare. Nu kommer en kopia skapas på den falaktiga ordern i WinServ. Öppna ordern och utföra dina justeringar. När du är klar utleverera hela ordern och slutför den som vanligt. Nu skapas en order i ert ekonomisystem.

Förbrukningsorder

Om det är en faktura avseende en förbrukningsorder gör på följande sätt:

Steg 1

Tag fram rätt order i WinServ förbrukningsorderhistorik. Detta kan göras på flera sätt. Ha ordernummret till hands.

 • Via maskinen/anläggningen/objektet och fliken historik, förbrukningsorder.
 • Via Förbrukningsorderhistoriken direkt.
 • Via sökfunktionen i WinServ.

När du hittat rätt förbrukningsorder i historiken klickar du på knappen ”Återför order

Nu visas en dialog där du väljer Kreditera order, klicka vidare. Nu kommer en kreditförbrukningsorder skapas i WinServ med minus framför alla antal. Du kan öppa den och utföra eventuella justeringar. När du är klar utleverera hela ordern och slutför den som vanligt. Nu skapas en kreditorder i ert ekonomisystem.  Denna kreditorder tar ut den tidigare felaktiga fakturan. Både för bokföringen, kundreskontra och lager.

Steg 2

Nu är det dags att göra en korrekt faktura.

Tag fram den felaktiga förbrukningsordern i WinServ förbrukningsorderhistorik. Detta kan göras på flera sätt. Enklast är det om du har ordernummret.

 • Via maskinen/anläggningen/objektet och fliken historik.
 • Via förbrukningsorderhistoriken direkt.
 • Via sökfunktionen i WinServ.

När du hittat rätt förbrukningsorder i historiken klickar du på knappen ”Återför order

Nu visas en dialog där du väljer ”Kopiera order”, klicka vidare. Nu kommer en kopia skapas på den felaktiga ordern i WinServ. Öppna ordern och utföra dina justeringar, så att ordern blir korrekt. När du är klar kan  utleverera hela ordern och slutföra den som vanligt. Nu skapas en korrekt order i ert ekonomisystem.

Kundorder

Om det är en faktura avseende en kundorder gör på följande sätt:

Steg 1

Tag fram rätt order i WinServ kundorderhistorik. Detta kan göras på flera sätt. Enklast om du har kundordernummret.

 • Via kunden och fliken historik, kundorder.
 • Via kundordernummret i kundorderhistoriken.
 • Via sökfunktionen i WinServ.

När du hittat rätt kundorder i historiken klickar du på knappen ”Återför order

Nu visas en dialog där du väljer ”Kreditera order”, klicka vidare. Nu kommer en kreditförbrukningsorder  skapas i WinServ med minus framför alla antal. Du kan öppa den och utföra eventuella justeringar. När du är klar utleverera hela ordern och slutför den som vanligt. Nu skapas en kreditorder i ert ekonomisystem.  Denna kreditorder tar ut den tidigare felaktiga fakturan.

Steg 2

Nu är det dags att göra en korrekt faktura.

Tag fram den felaktiga förbrukningsordern i WinServ förbrukningsorderhistorik. Detta kan göras på flera sätt. Enklast är det om du har ordernummret.

 • Via kunden och fliken historik.
 • Via förbrukningsorderhistoriken direkt.
 • Via sökfunktionen i WinServ.

När du hittat rätt förbrukningsorder i historiken klickar du på knappen ”Återför order

Nu visas en dialog där du väljer ”Kopiera order”, klicka vidare. Nu kommer en kopia skapas på den felaktiga ordern i WinServ. Öppna ordern och utföra dina justeringar. När du är klar utleverera hela ordern och slutför den som vanligt. Nu skapas en order i ert ekonomisystem.


« Tillbaka

Senaste nyheterna