Data

Data


Få en översikt över er serverpark och era datainstallationer. Hantera inkommande ärenden utan att missa en enda faktura.

Med WinServ får ni fullständig kontroll över ert system.

WinServ har utvecklats i nära samarbete med stora aktörer inom databranschen och vi har skräddarsydda anpassningar för alla tänkbara delar av verksamheten.

Anläggningsregister

Varje systemförsäljning lägger ni upp i ett objektregister. Där anger ni installationsadress, referenser samt övriga uppgifter om installationen. Ni anger om kunden har serviceavtal eller ej samt överenskomna avgifter. På objektkortet lagras historik från samtliga händelser t.ex. serviceorder/avtalsfakturering etc.

Ärendehantering

Vid anmälan av ärenden registrerar ni snabbt och enkelt en serviceorder kopplad till aktuellt objekt. Ansvarig person delegerar ärendet till lämplig tekniker som utför ordern och bokar av arbetet med åtgärder och eventuella förbrukade delar. Serviceordern överförs automatiskt till ert ekonomisystem för fakturering.

Timbank

Inom databranschen är det vanligt förekommande med s.k. timbankar som ni med fördel kan hantera i WinServ. Kunden köper en timbank med t.ex. 40 timmar. Vid varje ärende räknas timbanken av med den använda tiden. När kundens timmar underskrider gränsen faktureras automatiskt en ny timbank.

Återkommande ärenden

Ni kan lägga upp s.k. intervallhändelser för era återkommande ärenden. Detta underlättar vid tillfällen när löpande besök ska ske till kund.

Avtalshantering

Med WinServ kan ni administrera avtal med både fast och rörlig del, hyror samt andra återkommande avgifter. Därtill hittar ni bland annat funktioner för global prishöjning på avtal.

Rapporter

I WinServ finner ni ett kraftfullt rapportverktyg där ni t.ex kan ta ut resultatanalys per kund/anläggning. Ett flertal statistik- och historikrapporter finns även till er tjänst.


Senaste nyheterna