Hantverkare

Hantverkare


Låt WinServ hjälpa er att planera in era arbeten och missa aldrig att fakturera kunden.

Med WinServ får ni fullständig kontroll över era servicejobb – både akuta och planerade.

WinServ har utvecklats i nära samarbete med stora aktörer inom hantverksbranschen och vi har skräddarsydda anpassningar för alla tänkbara delar av verksamheten.

Arbetsorderhantering

Vid anmälan av arbetsorder registrerar ni snabbt och enkelt en serviceorder kopplad till aktuell kund och leveransadress. Ansvarig person delegerar ärendet till lämplig tekniker som utför arbetet och anger åtgärder, tider och eventuella förbrukade delar. Serviceordern överförs automatiskt till ert ekonomisystem för fakturering.

Serviceorderplanering

För att kunna planera era serviceorder finns en serviceorder-kalender där planeraren delegerar serviceorder till lämplig tekniker/montör. Ni har hela tiden kontroll över veckans planerade ordrar och ser detta i ett grafiskt Gantt-schema.

Avtalshantering

Om ni har avtal med era kunder kan ni med WinServ administrera avtalen med både fast- och rörlig del, hyror samt andra återkommande avgifter. Därtill hittar ni funktioner för global prishöjning på avtal. Intäkterna kopplas till varje enskilt objekt för lönsamhetskontroll.

Rapporter

I WinServ finner ni även ett kraftfullt rapportverktyg där ni t.ex. kan ta ut resultatanalys per kund/anläggning. Ett flertal statistik- och historik-rapporter finns även till er tjänst.


Senaste nyheterna