Hiss

Hiss


Med WinServ blir underhållet av era hissar en enkel uppgift. WinServ dokumenterar allt in i minsta detalj.

Med WinServ får ni fullständig kontroll över era installerade hissar.

WinServ har utvecklats i nära samarbete med stora aktörer inom hissbranschen och vi har skräddarsydda anpassningar för alla tänkbara delar av verksamheten.

Hissregister

Vid varje installation av en hiss lägger ni upp hissen i ett s.k. hissregister. Ni anger serienummer, modell, installationsadress, referenser samt övriga uppgifter om installationen. Ni anger ifall kunden har serviceavtal eller ej samt överenskomna avgifter. Ni anger även om kunden har eventuella tillbehör installerade. På objektkortet lagras historik från samtliga händelser t.ex. serviceorder/avtalsfakturering etc.

Arbetsorderhantering

Vid anmälan av arbetsorder registrerar ni snabbt och enkelt en serviceorder för aktuell hiss. Ansvarig person delegerar ärendet till lämplig tekniker som utför ordern och bokar av arbetet med åtgärder, tider och eventuella förbrukade delar. Serviceordern överförs automatiskt till ert ekonomisystem för fakturering.

Serviceorderplanering

För att kunna planera in serviceordrar finns en serviceorder-kalender i form av ett Gantt-schema, där planeraren delegerar serviceordrar till lämplig tekniker/montör. Ni har hela tiden kontroll över veckans planerade ordrar.

Håll koll på besiktningsdatum.

Med WinServ organiserar ni enkelt service och dokumentation av hissar. WinServ tillhandahåller flera specialanpassningar specifikt för hissbranschen som har utvecklats i nära samarbete med våra kunder.

Nycklar och parametrar

Vi tillhandahåller en specialanpassad modul för nyckelhantering. Ni kan knyta nycklar till gatuadresser och hissar och sedan söka upp rätt nyckel när det är dags. Tekniker kan direkt i sin mobiltelefon erhålla information om nycklar, tillträdesvägar och nödvändiga tekniska data.

Prioritering av jobb

WinServ låter er ange olika prioriteringsklasser på servicejobb. Akuta jobb, t.ex. om folk sitter fast i hissen, prioriteras då av WinServ automatiskt så att ni snabbt kan få personal på plats.

Projektmodul

Med WinServs projektmodul kan ni skapa förkalkyler och resursplanera i kombination med verktyg för projektuppföljning och redovisning. Ni kan även knyta arbetsplanering och offerter till projekt.


Senaste nyheterna