Dokumenthantering

Dokumenthantering


Låt WinServ sköta faktureringen av avtal för era kunders dokumenthanteringsmaskiner. Äntligen ett effektivt verktyg!

Med WinServ får ni fullständig kontroll över er maskinpark

WinServ har utvecklats i nära samarbete med stora aktörer inom dokumenthanteringsbranschen och vi har skräddarsydda anpassningar för alla tänkbara delar av verksamheten.

Maskinregister

Vid varje försäljning som görs lägger ni upp maskinen i ett maskinregister. Ni anger maskinnummer, modell, installationsadress, referenser samt övriga uppgifter om installationen. Ni anger även om kunden har serviceavtal eller ej samt överenskomna avgifter. Ni anger också om kunden har eventuella tillbehör installerade. På maskinkortet lagras historik från samtliga händelser bl.a. serviceorder/avtalsfakturering etc.

Ärendehantering

Vid anmälan av ärenden registrerar ni snabbt och enkelt en serviceorder kopplad till aktuellt objekt. Ansvarig person delegerar ärendet till lämplig tekniker som utför ordern och bokar av arbetet med åtgärder och eventuella förbrukade delar. Serviceordern överförs automatiskt till ert ekonomisystem för fakturering.

Avtalshantering

Med WinServ kan ni administrera avtal med fast- och rörlig del, beräkna responstider och tillförlitlighet och få full kontroll på toner- och förbrukningsmaterial. Därtill hittar ni funktioner för global prishöjning på avtal, dynamisk prisstaffling för kopior/klick och intelligent lagerhantering.

Rapporter

I WinServ finner ni ett kraftfullt rapportverktyg där ni t.ex. kan ta ut resultatanalys per modell, maskin och segment.

Mätarställningar

Om ni använder er av rapportkort för att samla in mätarställningsinformation så erbjuder WinServ flera möjligheter för att förenkla processen. WinServ kan via e-mail skicka ut en länk till respektive kund där kunden själv får fylla i mätarställningarna som sedan lagras direkt i WinServ.

Automatiseringar

Om ni vill spara ännu mer tid så kan WinServ automatiskt läsa av mätarställningar via en s.k. M2M-lösning (machine to machine). För närvarande erbjuder vi en sådan koppling via blanda annat JetAdvice, PrintFleet och FMAudit.


Senaste nyheterna