Larm och säkerhet

Larm och säkerhet


Inget annat system dokumenterar era säkerhetsinstallationer som WinServ. Allt finns inom räckhåll.

WinServ innebär kontroll över era anläggningar.

I WinServ håller ni koll på era anläggningars parametrar, sektioner och utrustning. Ni kan på ett överskådligt sätt lagra information om respektive installation. Ni får tillgång till och arbetar med specialanpassade flikar för inbrottslarm, brandlarm, CCTV, passage, elektronik m.m. Ni kan även skriva ut SSF-intyg, plintkort och olika typer av anläggarintyg per anläggning.

Serviceorderhantering

Vid anmälan av arbetsorder registrerar ni snabbt och enkelt en serviceorder för aktuellt larm. Ansvarig person delegerar ärendet till lämplig tekniker som utför ordern och bokar av arbetet med åtgärder, tider och eventuella reservdelar. Serviceordern överförs automatiskt till ert ekonomisystem för fakturering.

Serviceorderplanering

För att kunna planera arbetet finns en serviceorder-kalender där planeraren delegerar serviceordrar till lämplig tekniker/montör. Du har hela tiden kontroll över veckans planerade ordrar och ser detta i ett grafiskt GANT-schema.

Underhållsservice med protokoll

Det finns möjlighet att skapa protokollistor för underhållsjobb och revisioner av anläggningar. Samtidigt kan ni i WinServ administrera nyckelkvittenser inför servicebesök. Tekniker kan sedan på plats stämma av protokoll, registrera arbetstid och planera in nästa besök direkt via sin mobiltelefon.

Projekthantering

Med WinServs projektmodul kan ni skapa förkalkyler och resursplanera i kombination med verktyg för projektuppföljning och redovisning. Ni kan även knyta jobbplanering och offerter till specifika projekt.


Senaste nyheterna