Maskin

Maskin


Hantera er fältservice och använd WinServ som ett komplett verktyg för inlämnade maskiner på verkstadsservice.

Med WinServ får ni fullständig kontroll över era sålda maskiner

WinServ har utvecklats i nära samarbete med stora aktörer inom branschen och vi har skräddarsydda anpassningar för alla tänkbara delar av verksamheten.

Maskinregister

Varje maskin lägger ni upp i ett maskinregister. Ni anger information om maskinen så som serienummer, modell etc.
Om kunden har köpt maskinen anger ni installationsadress, referenser samt övriga uppgifter om installationen. Ni anger ifall kunden har serviceavtal eller ej, samt överenskomna avgifter. På maskinkortet lagras historik från samtliga händelser t.ex. serviceorder/avtalsfakturering etc.

Ärendehantering

Vid anmälan av ärenden registrerar ni snabbt och enkelt en serviceorder kopplad till aktuell maskin. Ansvarig person delegerar ärendet till lämplig tekniker som utför ordern och bokar av arbetet med åtgärder och eventuella förbrukade delar. Serviceordern överförs automatiskt till ert ekonomisystem för fakturering. Meddelande till kunden när maskinen är klar för avhämtning kan ske med e-post eller SMS.

Hyressystem

Du kan i ett specialanpassat hyressystem lägga upp ett hyresavtal kopplat till vald maskin. Planerade uthyrningar kan även överskådligt visas i en grafisk Gantt-kalender.

Avtalshantering

I WinServ kan ni administrera avtal med både fast- och rörlig del, hyror samt andra återkommande avgifter. Därtill hittar ni funktioner för global prishöjning på avtal.

Rapporter

I WinServ finner ni ett kraftfullt rapportverktyg där ni t.ex. kan ta ut resultatanalys per kund/anläggning. Ett flertal statistik- och historikrapporter finns även till er tjänst.


Senaste nyheterna