Medicinsk utrustning

Medicinsk utrustning


WinServ erbjuder en effektiv lösning för att få ordning och kontroll över er medicinska utrustning.

Fullständig överblick av kundens utrustning

WinServ har utvecklats i nära samarbete med stora aktörer inom branschen och vi har skräddarsydda anpassningar för alla tänkbara delar av verksamheten.

Anläggningsregister

Varje systemförsäljning lägger ni upp i ett objektregister. Ni anger installationsadress, referenser samt övriga uppgifter om installationen. Ni anger ifall kunden har serviceavtal eller ej, samt överenskomna avgifter. På objektkortet lagras historik från samtliga händelser t.ex. serviceorder/avtalsfakturering etc.

Ärendehantering

Vid anmälan av ärenden registrerar ni snabbt och enkelt en serviceorder kopplad till aktuellt objekt. Ansvarig person delegerar ärendet till lämplig tekniker som utför ordern och bokar av arbetet med åtgärder och eventuella förbrukade delar. Serviceordern överförs automatiskt till ert ekonomisystem för fakturering.

Återkommande ärenden

Ni kan lägga upp s.k. intervallhändelser för era återkommande ärenden. Detta underlättar vid tillfällen när löpande besök ska ske till kund.

Avtalshantering

Med WinServ kan ni administrera avtal med både fast- och rörlig del, hyror samt andra återkommande avgifter. Därtill hittar ni även funktioner för global prishöjning på avtal.

Rapporter

I WinServ finner ni ett kraftfullt rapportverktyg där ni t.ex. kan ta ut resultatanalys per kund/anläggning. Ett flertal statistik- och historikrapporter finns även till er tjänst.


Senaste nyheterna