Truck

Truck


Oavsett om ni säljer eller hyr ut truckar kan ni se till att hålla ordning och reda på varje fordon.

Med WinServ får ni fullständig kontroll över era truckar

WinServ har utvecklats i nära samarbete med stora aktörer inom truckbranschen och vi har skräddarsydda anpassningar för alla tänkbara delar av verksamheten.

Truckregister

Varje truck lägger ni upp i ett truckregister. Där anger man bland annat modellnummer och beskrivning.

Om kunden har köpt trucken anger ni installationsadress, referenser samt övriga uppgifter om installationen. Du kan även ange om kunden har serviceavtal eller ej samt överenskomna avgifter. På objektkortet lagras all historik från samtliga händelser t.ex. serviceorder, avtalsfakturering.

Ärendehantering

Vid anmälan av ärenden registrerar ni snabbt och enkelt en serviceorder kopplad till aktuellt objekt. Ansvarig person delegerar ärendet till lämplig tekniker som utför ordern och bokar av arbetet med åtgärder och eventuella förbrukade delar. Serviceordern överförs automatiskt till ert ekonomisystem för fakturering.

Hyressystem

Ni kan i hyressystemet lägga upp ett hyresavtal kopplat till vald truck. Du kan dessutom i ett GANT-schema se alla planerade uthyrningar samt historikförda uthyrningar.

Avtalshantering

Med WinServ kan ni administrera avtal med både fast- och rörlig del, hyror samt andra återkommande avgifter. Därtill hittar ni även funktioner för global prishöjning på avtal.

Rapporter

I WinServ finner ni ett kraftfullt rapportverktyg där ni t.ex. kan ta ut resultatanalys per kund eller anläggning. Ett flertal statistik- och historikrapporter finns även till er tjänst.


Senaste nyheterna