Vending

Vending


Med WinServ erhåller ni väl anpassade funktioner för försäljning- och uthyrning av varuautomater.

Fullständig kontroll över maskinpark

WinServ har utvecklats i nära samarbete med stora aktörer inom vendingbranschen och vi har skräddarsydda anpassningar för alla tänkbara delar av verksamheten.

Maskinregister

Vid varje försäljning av en varuautomat lägger ni upp den i ett maskinregister. Ni anger maskinnummer, modell, installationsadress, referenser samt övriga uppgifter om installationen. Ni anger ifall kunden har serviceavtal eller ej samt överenskomna avgifter. Ni anger också om kunden har eventuella tillbehör installerade. På maskinkortet lagras historik från samtliga händelser t.ex. serviceorder/avtalsfakturering etc.

Ärendehantering

Vid anmälan av ärenden registrerar ni snabbt och enkelt en serviceorder kopplad till aktuell varuautomat. Ansvarig person delegerar ärendet till lämplig tekniker som utför ordern och bokar av arbetet med åtgärder och eventuella förbrukade delar. Serviceordern överförs automatiskt till ert ekonomisystem för fakturering.

Återkommande ärenden

Ni kan lägga upp s.k. intervallhändelser för era återkommande ärenden. Detta underlättar vid tillfällen när löpande besök ska ske till kund.

Schemaläggning av service och påfyllning

Med WinServ kan ni på ett enkelt sätt administrera era hyres- och serviceavtal. Ni kan intervallkonfigurera rekonditionering och hygienservice per varuautomat. Arbete delegeras automatiskt till lämplig tekniker när det är dags. Stående leveranser av påfyllningsvaror kan konfigureras så att detta sker i samband med underhåll. På så sätt sparar ni tid, både i planering och utförande.

Webb-butik

Många av våra kunder i vendingbranschen använder sig av webb-butiksfunktionen i vår kundportal WinServ Customer Online. Per kund kan ni då lägga upp kampanjer och rabattavtal direkt via WinServ. Denna lösning innebär merförsäljning av daglig förbrukning. Ordrar från webb-butiken registreras direkt i WinServ.


Senaste nyheterna