Företaget

Om


WS Software – Företaget bakom WinServ

WS Software AB startade redan 1984. Sedan 1990 har WS Software AB varit i framkant som leverantör av programvara inom servicehantering. Utvecklingen av våra produkter har skett i mycket nära samarbete med våra kunder och vår förmåga att vara lyhörda har visat sig vara ett vinnande koncept.

Vi har under resans gång lyckats identifiera ett stort antal smarta lösningar med riktiga scenarion som underlag. Dessa lösningar har sedan förädlats till olika moduler och branschanpassningar av våra produkter.

WS Software AB:s primära fokus är professionell utveckling av mjukvara och design av webbapplikationer inom service management. All utveckling sker med verktyg från Microsoft i .NET-miljö.

 

WinServ gör det lättare för fält- och verkstadsservicetekniker

WinServs programvara är installerad i mer än 10 länder och används dagligen av fler än 10.000 tekniker. Om man gillar siffror så kan vi även nämna att det i WinServ faktureras mer än 1.000.000 avtal regelbundet.

Vi på WinServ hjälper våra kunder, som representerar en mängd olika branscher, och skapar effektvitet och lönsamhet. Vårt support-team assisterar och utbildar regelbundet våra kunder i användandet av WinServ.

Vision

Vi skall vara ett av de ledande programvarubolagen inom service management-system (SMS). Produkten WinServ skall vara ett självklart val och en rekommendation vid upphandlingar av SMS-lösningar. Vi skall utveckla affärsidén, produkter och bolaget med hänsyn till våra kunders lönsamhet och med kvalité i fokus. Vi skall växa av egen kraft, på vårt eget vis, med hänsyn till resurser och lönsamhet. Vi skall även fortsätta att utveckla vår försäljning inom nya marknader/branscher.

Affärsidé

Vår affärsidé är att leverera IT-produkter och tjänster som effektiviserar och skapar ökad lönsamhet hos våra kunder. För att åstadkomma detta tillverkar vi och marknadsför programvaran WinServ med tillhörande produkter. Vår specialkompetens inom service management gör våra produkter och tjänster unika och ger våra kunder en ökad kontroll över sin verksamhet. Vi gör våra kunder medvetna om den viktiga eftermarknaden och hjälper till att se den som en inkomstkälla.


Välj en servicebransch


Senaste nyheterna