Fallstudie:
Green Print Solutions AB

Green Print Solutions AB


Green Print Solutions AB

Green Print Solutions AB startade sin verksamhet 2010 och har idag utvecklats till ett av marknadens snabbast växande företag inom miljöanpassade helhetslösningar för kontoret.

Vi erbjuder miljöanpassade helhetslösningar inom dokument- och utskriftshantering, mjukvarulösningar, kontorsmaterial, trycksaker samt service.

I WinServ hanterar vi serviceärenden för våra kontorsmaskiner, samt våra serviceavtal och hyresavtal. Vi nyttjar också WinServ CRM system, detta för att samla all kundinformation i ett och samma verktyg som hela vår organisation jobbar emot.

Med detta helikopterperspektiv blir de enskilda delarna I vår organisation till en helhet, och våra projektet kan drivas mot ett gemensamt mål.

Detta gör att våra kunder alltid kan förvänta sig snabba responstider och bra service.

Jonas Pettersson
VD

Läs mer om Green Print Solutions AB

www.greenprints.se


Senaste nyheterna