Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt


På W.S. Software AB använder vi Scrum som metodik för utveckling och förvaltning av service management-systemet WinServ. Scrum är en väletablerad metodik för systemutveckling som används av många företag över hela världen.

Definitioner

Roller

Det finns tre dedikerade roller: Produktägare, scrum master och scrum-team. Dedikerade personer har ansvar i projektet.
Det finns även ytterligare en roll: Intressenter. Intressenter har intresse av vilka ärenden som löses samt dess lösning, men de ansvarar inte för att lösa ärenden.

 • Produktägare: Prioriterar product backlog utefter önskemålets kundvärde och de strategiska mål som företaget har satt upp. Produktägaren ansvarar för att innehållet i product backlog är specificerat för att en leverans av önskad funktion ska kunna ske.
 • Scrum master: Ser till att scrum-processen följs och att rätt förutsättningar finns för att scrum-teamet ska kunna leverera nya funktioner. Samt löser eventuella hinder för scrum-teamet.
 • Scrum-team: Medlemmarna i scrum-teamet löser de ärenden som planerats in i Sprinten.
 • Intressenter: Kunder, säljavdelning och ledning.

 

Ärendekö (Product Backlog)

Nya ärenden registreras i vår ärendekö och kund har möjlighet att välja hur viktigt ärendet är på skalan: Måste ha, borde ha, kan ha, vill ej ha. Produktägaren ansvarar för ärendekön och markerar ärenden med en prioritet och planeras därefter in i sprintplaneringen. W.S Software grupperar alla ärenden som önskemål eller fel. Ett önskemål är ny funktionalitet som önskas som inte finns just nu. Om en funktion inte fungerar enligt specifikation klassar vi det som ett fel och får automatiskt hög prioritet.

Sprint

En sprint innehåller det arbete som kommer utföras inom tidsperiod på 1-6 veckor. På W.S. Software väljer vi oftast storleken per sprint så att tidsperioden blir 2 veckor.

Sprintplanering (Sprint Planning Meeting)

Detta möte är tidsbegränsat till 2 timmar per 2 veckors sprint.

 • Definiera målet: Under första halvan av mötet berättar produktägaren vilka ärenden som har högst prioritet för scrum master och scrum-teamet.
 • Planera ärendena: Under andra halvan av mötet diskuteras hur de utvalda prioriterade ärendena kan lösas för att slutföra sprinten. Vi planerar även fasta aktiviteter som t ex att arbeta med 2nd line support och tar höjd för att eventuella framtida fel ska kunna rapporteras in och åtgärdas under en sprint.

 

Dagligt möte (Daily Standup Meeting)

Dagligt möte med produktägare, scrum master och scrum-team. Detta möte är tidsbegränsat till 10 minuter.

Alla medlemmar i teamet får besvara följande frågor:

 1. Vad har du gjort sedan det senaste dagliga mötet?
 2. Vad kommer du att göra tills nästa dagliga möte?
 3. Finns det några hinder för att dina ärenden ska hinna lösas i denna sprint?

 

Sprintgenomgång (Sprint Review Meeting)

Genomgång av resultatet av en sprint inför produktägare, scrum master, scrum-team och intressenter. Produktägaren avgör ifall ett ärende är klart eller inte klart. Scrum master ser till att inte fler önskemål läggs till i kravspecifikationen under en sprintgenomgång. Detta möte är tidsbegränsat till 2 timmar per 2 veckors sprint.

Återblick (Retrospect Sprint Meeting)

Produktägare, scrum master och scrum-team går igenom vad som gjordes bra i sprinten och vad som kan förbättras inför nästa sprint. Resultatet av återblicken sparas i en Retrospect Sprint Log som är tillgänglig för alla på företaget. Detta möte är tidsbegränsat till 45 minuter per 2 veckors sprint.

Kriterier för att ett ärende är färdigt (Done Criteria)

 • Godkänt Quality Assurance-ärende av annan medlem i scrum-teamet än den medlem som utfört arbetet.
 • Dokumentation för funktionen är skriven och uppdaterad.
 • Tester är skrivna för att verifiera att funktionen fungerar enligt kravspecifikation.
 • Produktägaren har godkänt den färdiga funktionen efter egna tester eller vid sprintgenomgången.

 

Källor

http://www.scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-2016.pdf
http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-SE.pdf


Senaste nyheterna