WinServ Office


Ett komplett service management-system för servicebranschen. Utvecklat i samarbete med ledande aktörer.

All information som samlas i WinServ ger personalen på ert företag ovärderliga möjligheter att ge era kunder snabba och korrekta besked. Ni har möjlighet att ta rätt beslut i rätt tid. WinServ ger er dessutom konkurrensfördelar. Vi kan hjälpa er att se möjligheter och förbättra rutiner i ert företag med hjälp av WinServ. Det är av vikt att förstå processer och informationsflöden inom företag i servicebranschen.
Med WinServ kan ni erhålla ett professionellt IT-stöd för flöden av information och styrning av serviceprocessen.

WinServ Office är den Windowsbaserade klienten på kontoret där personalen administrerar WinServ-systemet.

Arbetsflöde

1. Kunden registrerar sitt servicejobb rakt in i WinServ genom att använda WinServ Customer Online eller genom att kontakta helpdesk.
2. Helpdesk tar emot samtalet och registrerar arbetet i WinServ.
3. WinServ delegerar automatiskt arbetet till en lämplig tekniker baserat på utbildning.
4. Planeraren kan också manuellt allokera och delegera tekniker per arbete.
5. Teknikern ser arbetet direkt via sin bärbara dator alternativt handdator/telefon. När arbetet är klart bokar teknikern av arbetet och WinServ skapar en faktura som skickas till ekonomisystemet.

Fördelar med WinServ

 • WinServ gör att er verksamhet blir mätbar i verksamhetens viktigaste delar
 • Verksamheten blir ekonomiskt mätbar
 • Ni håller koll på var kostnaderna kommer ifrån och varför
 • Verksamhetens resurser blir mätbara
 • Koll på resurser som har avvikande (upp/ner) beläggningsgrad
 • Verksamhetens kvalitét/kvantitet blir mätbar
 • WinServ hjälper er att effektivisera verksamheten
 • Förenklade faktureringsrutiner för avtal
 • Likviditeten ökar genom snabbare fakturaflöden
 • Arbetet görs en gång och återanvänds sedan
 • Tids- och löneunderlag skapas automatiskt
 • WinServ hjälper er att kvalitetssäkra era rutiner
 • Inga ärenden eller uppdrag går förlorade
 • Ni får fullständig historik och uppdaterad information om kunden
 • Förkortade inställelsetider genom ett effektivt informationsflöde
 • WinServ ger effekter som ökar kvantitet i omsättning volym och kronor
 • WinServ förbättrar kundrelationerna genom rätt resurs på rätt jobb
 • Kunden kan få direkt och löpande återkoppling om status på sina ärenden

« Tillbaka

Välj en servicebransch


Senaste nyheterna