Funktioner
 • Avtalshantering

  I WinServ kan ni göra en enkel fakturering av era avtal oavsett om det är serviceavtal, hyresavtal eller andra avgifter.
  Läs mer
 • Bokningssystem för kurser

  Använd WinServs kursmodul och anordna kurser för era kunder eller varför inte en intern kurs för er personal.
  Läs mer
 • CRM

  CRM-modulen är ett verktyg anpassat för säljarna. Hantering av tidsbokningar, telefonsamtal, möten m.m.
  Läs mer
 • Dokumenthanteringsstöd

  Scanna in dokument direkt från nätverksanslutna kopiatorer/skrivare in i WinServ.
  Läs mer
 • E-post och SMS-stöd

  Håll en god kommunikation med era kunder med hjälp av WinServs e-post och SMS-funktioner.
  Läs mer
 • Effektivare servicetekniker

  Ett specialtillverkat online-verktyg för effektivare tekniker. Utför kontorsrelaterade arbetsuppgifter direkt hos kund.
  Läs mer
 • Finansiering

  Hantera hyror- och leasing-affärer med WinServs finansmodul. Inbyggda funktioner för ränta och avgifter.
  Läs mer
 • Hyressystem

  Hantera era hyresobjekt med WinServs hyresmodul. Tillgång till anpassad hyreskalender med överblick av objekten.
  Läs mer
 • Lager och inventering

  Använd WinServs inbyggda funktioner för lagerhantering. Hanterar både centralt lager samt era teknikers lager.
  Läs mer
 • Marknadsundersökningar

  Med ett inbyggt enkätverktyg kan du följa upp levererade objekt och utförda serviceuppdrag.
  Läs mer
 • Objekthantering

  Hantera era objekt i WinServ. Koppla fler objekt till en och samma modelltyp för generella inställningar.
  Läs mer
 • Offert/orderhantering

  I WinServ kan ni skapa dynamiska offerter med möjlighet till integration till Word-mallar.
  Läs mer
 • Projekthantering

  Projektmodulen i WinServ låter er skapa förkalkyler med smidig uppföljning på utförda projekt.
  Läs mer
 • Schemalagda serviceorder

  Skapa automatiska serviceorder enligt ett förutbestämt intervall. Bevaka dessa order via en speciell serviceorderkö.
  Läs mer
 • Servicekontraktshantering

  Sköt era servicekontrakt med både fasta- och rörliga avgifter. Funktions-stöd finns för maskiner med multipla räkneverk.
  Läs mer
 • Serviceorderhantering

  WinServ erbjuder en robust hantering av serviceärenden. Registrera ärenden manuellt eller använd "Drag & drop" i kalendervyn.
  Läs mer
 • Statistik/historik

  WinServ samlar automatiskt upp statistik/historik och erbjuder en mängd olika rapportmöjligheter.
  Läs mer
 • Tidsredovisning

  Erhåll en komplett tidsredovisning genom att hantera era anställdas arbets- och frånvarotider i WinServ.
  Läs mer

Senaste nyheterna