Tidsredovisning


Erhåll en komplett tidsredovisning genom att hantera era anställdas arbets- och frånvarotider i WinServ.

WinServ erbjuder tidsredovisning i två olika former – tidsredovisning per användare samt per serviceorder.

Tidsredovisning per användare

Registrera användarens arbete, frånvaro, semester, sjukdom m.m. för att få en komplett historik över era anställdas arbetsgrad. Ta ut rapporter över tidtransaktionerna och använd dessa som underlag vid löneutbetalningar.

Tidsredovisning per serviceorder

Registrera teknikerns start- och sluttider, arbetstid, eventuell timbank och restid och använd dessa som underlag vid fakturering till kund.


« TillbakaSenaste nyheterna