CRM


CRM-modulen är ett verktyg anpassat för säljarna. Hantering av tidsbokningar, telefonsamtal, möten m.m.

Aktiviteter

Efter utförd aktivitet bokar säljaren av den med resultat. Därefter registreras alltid en ny aktivitet i uppföljnings-syfte. Till sin hjälp har säljaren sin planeringskalender där också bokningar kan registreras. Aktiviteterna kan också presenteras i listform för t.ex. ringlista.

Kalender

Se dina bokningar och händelser i planeringskalendern tillsammans med kollegornas bokningar, via ett grafiskt Gantt-schema.

Det går även att visa sin egen kalender i veckoform.

Budget

Budget kan hanteras både för aktiviteter och belopp. Självklart kan säljaren själv följa upp sina mål och övervaka sin försäljning.

Prospekt och kontaktpersoner

Säljaren kan lägga upp egna prospekt och kontaktpersoner som kopplas till säljkod.
All information sparas för senare selektering vid listor och utskick. Aktiviteter och anteckningar är lättåtkomliga för alla för att se vad som sagts och överenskommits.

Säljprognoser

Det finns även tillgång till system för uppläggning av säljprognoser med kalkylering av förväntad säljchans.

Konkurrenter

Inför förväntade affärer kan säljaren notera eventuella konkurrenter och när kundens avtal går ut. En bevakningstjänst kan sedan automatiskt hålla koll på avtalen och påminna säljaren i god tid.

Tack vare att CRM-modulen är integrerad med övriga moduler i WinServ, ser säljaren sina sålda objekt och kan lätt följa upp både avtalshistorik och eventuell serviceorderhistorik.

Säljchefsfunktioner

Säljchefen kan övervaka samtliga kalendrar och får därmed en överblick av säljteamets resultat.

Säljchefen kan även arbeta med selekterade utskick till vald kundmålgrupp, antingen via kampanjer eller direkt i form av aktiviteter till säljarna. Utskick kan göras som e-post, brev, SMS eller exporteras till MS Excel.


« TillbakaSenaste nyheterna