Finansiering


Hantera hyror- och leasing-affärer med WinServs finansmodul. Inbyggda funktioner för ränta och avgifter.

Systemet bygger på WinServs objektregister. Ange per objekt hur ni vill att det ska finansieras med information som basbelopp, start- och slutdatum, debiteringsperiod, eventuell ränta m.m. WinServ räknar ut en finansieringskalkyl med amorteringsplan på den valda perioden. Kalkylen kan sparas och ger underlag till månadsfaktura.

Orderrader läggs sedan upp automatiskt i avgiftstabellen. En kalkyl kan sparas som underlag till den ordinarie avtalsfaktureringen.

Egna objekt som hyrs ut kan med WinServs avskrivningsmodul löpande erhålla nya restvärden. Dessa avskrivningar kan ske procentuellt eller med belopp varje månad. Underlag till er redovisning produceras efter varje avskrivning.


« TillbakaSenaste nyheterna