Schemalagda serviceorder


Skapa automatiska serviceorder enligt ett förutbestämt intervall. Bevaka dessa order via en speciell serviceorderkö.

Markera per enskilt objekt i vilken/vilka månad/månader service skall utföras. Modulen skapar automatiskt serviceorder enligt detta förutbestämda intervall. Order läggs i egen serviceorderkö för bevakning och utförande.

Det finns dessutom en avancerad intervallorder-funktion för er som vill styra intervallservice mer finfördelat.« TillbakaSenaste nyheterna