Marknadsundersökningar


Med ett inbyggt enkätverktyg kan du följa upp levererade objekt och utförda serviceuppdrag.

Skapa kundenkäter/undersökningar som visas för slutkund via vår produkt Customer Online, ett anpassat kundportals-gränssnitt i webbmiljö.


« TillbakaSenaste nyheterna