WS Drivve Connector

WS Drivve Connector


Koppla de flesta nätverksanslutna kopiatorer/skrivare med scanning-funktion via Drivve Connector.

Till WinServ finns nu möjlighet att ansluta dokumenthanterings-systemet Drivve via en s.k. connector (koppling).

Med WinServ – Drivve Connector erhåller man möjlighet att via scanningstationen söka upp en maskin, kund eller serviceorder från WinServs SQL-databas. Därefter kopplas det inscannade dokumentet till vald maskin/kund/serviceorder.

Med avancerade sökmöjligheter hittar operatören enkelt rätt maskin,  kund eller serviceorder. Därefter anges dokumenttyp, beskrivning och signatur. Sökvägen placeras under dokumentfliken i WinServ.Senaste nyheterna