WS eMaintenance Connector

WS eMaintenance Connector


Om ni marknadsför Canons avancerade kopiatorer och multifunktions-maskiner finns nu möjlighet att ansluta WinServ till Canons världsomspännande programvara eMaintenance.

Genom att ansluta WinServ till Canon eMaintenance kan ni automatisera inläsningar av mätarställningar för att erhålla snabb och korrekt information om era kunders anslutna maskiner.

Faktureringen av kundernas rörliga och fasta delar kan automatiseras och blir alltid korrekt avlästa.

Genom att använda eMaintenance går det även att läsa in förbrukningsnivåer och skapa serviceorder i WinServ när särskilda fel uppstår.


Senaste nyheterna