WS Lexmark Fleet Tracker

WS Lexmark Fleet Tracker


Anslut era Lexmark-skrivare med kopiator/scanner-funktion till WinServ med Lexmark Fleet Tracker. Automatiska mätarställningsinläsningar minskar risken för felregistrering.

Ni kan från Lexmark Fleet Tracker läsa in mätarställningar för att underlätta för er personal och minska arbetet med att registrera manuellt.

Kontakta oss om ni vill veta mer om vår koppling till Lexmark.


Senaste nyheterna