WinServ Notifications

WinServ Notifications


Skicka e-mail och SMS före och efter service

Med WS Notifications kan ni automatiskt skicka ut en bekräftelse via e-mail och SMS när en service bokas in, samt en påminnelse dagen innan arbetet skall utföras. Det går även att skicka information till säljare angående avtal som är på väg att gå ut.


Senaste nyheterna