WS Plugins

WS Plugins


Med WinServ Plugins kan man skapa/hantera villkorsstyrda programkörningar inifrån WinServ.

WinServ Plugins kan t.ex. samarbeta med WinServ XML Interface, men också med andra script och program. I WinServ finns ett antal triggerpunkter vid avslut av serviceorder, kundorder, förbrukningsorder, inleverans, beställningar, avtalsfaktura och mätarställningsfaktura. Önskas tillägg av ytterligare triggerpunkter kan dessa läggas till vid behov.


Senaste nyheterna