WS PrintFleet Connector

WS PrintFleet Connector


Reducerade kostnader och ökad effektivitet genom automatiserad inläsning av mätarställning med PrintFleet. Koppla PrintFleet till WinServ för en komplett mätarställningsmiljö.

WS PrintFleet Connector kopplar ihop WinServ med PrintFleet och tar bort arbetet med manuella registreringar.

WS PrintFleet Connector finns för Printfleet version 2.nn och Printfleet version 3.nn.

Med WS PrintFleet Connector version 3 har du förutom möjligheten att läsa in mätarställningar även möjlighet att automatiskt skapa förbrukningsorder i WinServ enligt inställda nivåer i Printfleet.

PrintFleet är märkesoberoende vilket betyder att alla marknadens skrivare kan användas med denna koppling.

Läs mer om PrintFleet


Senaste nyheterna