WS E-mail Connector

WS E-mail Connector


Exportera och importera order- och registerdata från/till externa system via e-post.

Med WinServ E-mail Connectorn installerad kan din kund skicka e-post till ett fördefinierat konto i din MS Exchange-server.

WinServ E-mail Connectorn läser e-posten och tolkar med fördefinierade regler och nyckelord. Korrekt maskin väljs genom serienumret och WinServ skapar en serviceorder automatiskt enligt givna affärsregler.

Kunden erhåller e-post som svar när serviceordern skapats i WinServ.
Kunden kan också erhålla bekräftelse när teknikern har avslutat serviceordern.
Alla åtgärder loggas och kan användas för senare undersökning.

Tag kontakt med oss för mer information.

 


Senaste nyheterna