WS Inventory Connector

WS Inventory Connector


Läs in lagerinventeringsdata från en extern enhet eller system.

Löpande lagerinventeringar är en nödvändighet för att hålla WinServ ajour med ut- och ingående lagerhantering. WinServ-Inventory Connector kan läsa in inventeringsdata från externa system och streckkodsläsande enheter som ett steg i att förenkla processen.

Du kan bland annat inventera, göra inleverans och justera lagersaldo.
Du gör allt på handdatorn och därefter sänder du över resultatet till servern som utför lagerjusteringarna antigen via en textfil och en vagga eller vi internet.

MemorSchema


Senaste nyheterna