WS Magento Connector

WS Magento Connector


Integrera WinServ med e-handelslösningen Magento.

WinServs artiklar, kunder och kontaktpersoner skickas kontinuerligt till er Magentoinstallation. Lösenord och inloggningar administreras enkelt från WinServs kontaktpersonsregister och order från Magento skapas som kundorder i WinServ, vilket gör att ni därefter kan använda er vanliga orderprocess.

MagentoSchema


Senaste nyheterna