WS OneStop Connector

WS OneStop Connector


Förenkla registrering av mätarställningar med vår nya connector till programvaran OneStop. Anpassad för dig som marknadsför och har service på dokumentmaskiner.

Reducerade kostnader och ökad effektivitet genom automatiserad inläsning av mätarställning med OneStop.

Med WS OnStop Connector kopplar du ihop WinServ med OneStop MPS Portalen och tar bort arbetet med manuella registreringar.

OneStop är också märkesoberoende vilket betyder att alla marknadens dokumentmaskiner t ex kopiatorer, scanners osv. kan användas med denna koppling. Läs mer om OneStop på BITS hemsida Business I.T Systems Ltd.

Tag kontakt med oss på WS Software AB om du vill vet mer om WS OneStop connectorn.


Senaste nyheterna