WS Partner Web

WS Partner Web


WS Partner Web är en webbaserad klient för att anlita externa tekniker som underleverantörer. Denna klient möjliggör att externa tekniker kan tilldelas serviceorder via ett lättanvänt gränssnitt där teknikern har begränsade rättigheter och enbart kan erhålla och slutföra serviceorder. Vill du veta mer om WS Partner Web, tag kontakt med oss på WS Software.

Användning

Första steget är att ge tekniker rättigheter att logga in i WinServ Partner Web. Partner_web_technician

Tekniker kan sedan logga in via internet och se de serviceorder som är tilldelade.

Partner_web_dispatched

Tekniker accepterar eller avböjer serviceorder.

Partner_web_accept

Tekniker slutför den accepterade serviceordern genom att registrera tid, åtgärder och registrera de delar som använts.

Partner_web_close

Vill du veta mer om WS Partner Web, tag kontakt med oss på WS Software.


Senaste nyheterna