WS Pcounter Connector

WS Pcounter Connector


Samla in mätarställningar med vår nya connector till programvaran Pcounter. Anpassad för dig som marknadsför och har service på dokumentmaskiner.

Reducerade kostnader och ökad effektivitet genom automatiserad inläsning av mätarställning med Pcounter.

Med WS Pcounter Connector kopplar du ihop WinServ med Pconter systemet och tar bort arbetet med manuella registreringar. Skapar automatiskt fakturaunderlag.

Pcounter tillverkas av Pcounter Europe.

Tag kontakt med oss på WS Software AB om du vill vet mer om WS Pcounter Connector.


Senaste nyheterna