WS XML interface

WS XML interface


Med WinServ XML Interface kan inläsning/utläsning till/från WinServ göras.

WinServ XML interface levereras som separat programfil. Till den kan ett antal växlar läggas till för att styra in-/utläsning. Start kan göras manuellt eller via MS schemaläggare. För samtliga tillgängliga register finns XSD-schema för att detaljstudera fälten.

Inläsning

Inläsning finns tillgänglig för följande register:

 • Kunder
 • Artiklar
 • Objekt
 • Lagersaldo
 • Lagertransaktioner
 • Beställningar
 • Kundorder
 • Förbrukningsorder
 • Serviceorder
 • Fakturaåterkoppling

Utläsning

Antingen kan MS Schemaläggare läsa ut nedanstående register eller WinServ Plugins för skapa filerna vid givna triggerpunkter/tillfällen. Utläsning finns tillgänglig för följande register.

 • Kunder
 • Artiklar
 • Objekt
 • Lagersaldo
 • Lagertransaktioner
 • Beställningar
 • Kundorder
 • Förbrukningsorder
 • Serviceorder
 • Avtalsfaktura
 • Mätarställningsfaktura
 • Startfaktura

Tag kontakt med oss för mer information.


Senaste nyheterna