WS Customer


En komplett kundportal för era kunder vilket ökar er exponering och försäljning.

Kundinloggning

Låt sedan era kunder logga in och själva registrera mätarställningar, skapa serviceanmälan eller lägga beställningar i webb-butiken. Ni väljer själva vilken information och vilka moduler som skall finnas tillgängliga per kund. Inifrån WinServ så administeras de kunder som skall ha tillgång till WS Customer Online och exakt vilka rättigheter respektive kund skall ha.

Vissa kunder kanske skall kunna granska serviceavtal eller själva ha möjlighet att rapportera in och övervaka pågående ärenden. Andra kunder kanske skall få möjlighet att på smidigast möjliga sätt beställa förbrukningsvaror eller få ta del av kampanjerbjudanden.

Serviceorder

Kund kan göra en felanmälan på sina objekt samt se aktuell status för tidigare ärenden.
Orderbekräftelse kan sändas automatiskt via e-post till kunden.

Förbrukningsorder

Kunden kan även registrera förbrukningsorder till sina maskiner, där förslag på den aktuella maskinens artiklar visas. Även här kan en orderbekräftelse sändas via e-post.

Rapporter

Kunden har möjlighet att se valda delar av sina egna maskiner och service- och orderhistorik.

Nätbutik

Möjlighet finns även att aktivera nätbutik med valda artikelgrupper och artiklar.

Fördelar:

  • Minskade administrationskostnader – kunden gör själv jobbet
  • Ökad försäljning – riktade kundkampanjer och kundrabatter
  • Effektivisering av säljprocessen – kunden kan lägga service, förbruknings- och kundordrar direkt via webben
  • Nöjdare kunder – ni finns tillgängliga för era kunder dygnet runt utan extra-arbete

« Tillbaka

Välj en servicebransch


Senaste nyheterna