WS POS


Funktionsbeskrivning

WS POS Client är en fristående applikation som installeras på en PC som avses agera kassa.

Till denna PC kopplas även skatteverkets kontrollenhet, kvittoskrivare och eventuella extratillbehör. WinServ POS Client kopplas med fördel till en WinServ-databas som ligger i nätverket. Administration av artikel- och kundregister sker då i WinServ.

Kassafunktioner

  • Kontant- och returköp
  • Pro-forma-kvitto
  • Träningsläge
  • X- och Z-rapport

« Tillbaka

Välj en servicebransch


Senaste nyheterna