WS Service


Mobil lösning för servicetekniker. Det ultimata kommunikationsverktyget mellan kontorspersonal och fälttekniker.

Arbeta mobilt

Med WS Service Online i företaget får teknikerna möjlighet att hantera sina fältservice-ärenden direkt på Internet, antingen via PC eller mobiltelefon.

All information visas i realtid och personalen som arbetar med WinServ på kontoret kan effektivt och i realtid delegera arbetsuppgifter och administrera fältpersonalen.

Teknikern avslutar serviceärenden direkt på plats och åker sedan vidare till nästa arbete. Hantering av arbetstid och orderrader sker live mot servern. I fall där teknikern erhåller  ärenden från kund på fältet kan en ny serviceorder registreras.

Inloggning/säkerhet

Inloggning sker snabbt och säkert. Endast registrerade tekniker får behörighet till systemet. Kommunikationen är krypterad och teknikernas lösenord kan vara tidsinställt med regelbundna förfrågningar om byte.

Serviceorderköer

Teknikern kan övervaka sina tilldelade ärenden via Internet och kan även se andras köer för att få en översikt av arbetsbelastningen. Filtrering av ärenden kan göras på ett flertal sätt – per region, distrikt, modell, tekniker, kund etc.

Serviceordervy

Tekniker har tillgång till registrering av åtgärder, tider samt använda delar. Det finns möjlighet att lämna meddelanden till nästa tekniker/reparatör. Kunden kan även signera serviceärendet (kräver att telefonen har signerings-funktion).

Rapporter

I WS Sales Online finns det rapporter i form för att se kundinformation, artikelinformation och servicehistorik direkt i sin mobiltelefon.

Fördelar med WS Service Online

  • Serviceorderköer alltid uppdaterade
  • Inga order blir liggande ofakturerade
  • Kund blir fakturerad direkt efter avslutat arbete
  • Enkel orderplanering
  • Lager alltid uppdaterat
  • Lägre reskostnader
  • Lokalisering av kund med hjälp av kartfunktion
Tekniker använder smartphone t.ex. iPhone, HTC eller Samsung för sitt arbete.


« Tillbaka

Välj en servicebransch


Senaste nyheterna