Kurser & utbildning

Kurser & utbildning


Vi håller olika kurser i WinServ-användning, riktade till både nybörjare och vana användare.

Introduktionskurs

De grundläggande kurserna ger nyanställd personal en grundläggande introduktion till WinServ. Kursplanen är anpassad efter de personalroller som arbetar i WinServ och deras arbetsuppgifter. Målet med kurserna är att WinServ skall upplevas som ett avlastande verktyg för användaren samt att genom WinServ optimera det dagliga arbetsflödet. Fokus ligger därav på handhavande, förenklingar samt förståelse för de processer som WinServ stödjer. Genom att gå någon av dessa kurser säkerställs ett korrekt användande av WinServ och därigenom ökar kvalitén på den data som är underlag för fakturor och rapporter.

Vidareutbildning

Syftet med vidareutbildningarna är bl.a. att förädla sitt sätt att jobba med rapporter samt att lära sig skapa rapporter som är lätta att presentera och förstå. Målgruppen är företag som arbetat med WinServ under en längre tid men som kanske ännu inte utnyttjat WinServs rapportverktyg till fullo. Målet är att genom WinServ skapa förståeliga helhetsbilder och via dessa effektivisera. Detta uppnås genom att strukturera sitt sätt att rapportera samt genom att nyttja Office-paketet och i synnerhet MS Excel.

Hur gör jag för att delta i en WinServ-kurs?

Kurserna hålls beroende på deltagarintresse. Vi har vid flera tillfällen anordnat kursdagar på Långholmens Konferensanläggning i Stockholm. Inför sådana tillfällen går vi ut med information på hemsidan och via e-post. Vi kommer även gärna ut till ditt företag och håller kurs på plats, vilket ofta är väldigt givande då deltagarna kan öva i sin riktiga arbetsmiljö.

Kundanpassade kurser

Om ni önskar kan vi anpassa kursen för just ert behov. Detta innebär att vi skräddarsyr ett program som vi håller tillsammans med er projektledare. Kursen kan hållas hos oss eller i era lokaler med ert material. Tag kontakt med oss för mer information.


Senaste nyheterna