Vanliga frågor

Vanliga frågor


Kan man skicka SMS genom WinServ?

Ja, WinServ använder sig av företaget SMS Teknik AB som sänder meddelande till önskad mottagare.
Priser finner du på deras hemsida www.smsteknik.se
Ni kan sända SMS till tekniker, kunder och kontaktpersoner.

Vilken version av WinServ är den senaste?

Den senaste versionen av WinServ II R2 är release 2014.2.

Hur utökar man sina WinServ-licenser?

Kontakta oss på WS Software AB så sänder vi prisinformation.

Har WinServ en online-lösning?

Ja, WinServ Office administreras på kontoret, men via skräddarsydda online-applikationer når du WinServ var som helst via en bärbar dator eller mobiltelefon.

Hur fungerar WinServs licenshantering?

En licens i WinServ Office representerar en samtidigt inloggad användare.

I våra online-applikationer för tekniker och säljare tilldelas licenser per inloggad användare.

I vår online-applikation WS Customer Online ges istället behörighet på kundnivå.

Vilka databaser rekommenderas till WinServ?

Microsoft SQL Server eller Pervasive SQL Version V9-V11.

Kan man öppna WinServ-register från externa rapportverktyg?

Ja, det möjligt att nå data från WinServs register. För detta behöver ni installera en ODBC-drivrutin på datorn/serven.

Finns det stöd för flera språk i WinServ ?

Ja, i WinServ finns en språkhanteringsmodul med möjlighet till flera språk. För tillfället finns språkmoduler till WinServ på svenska, engelska, holländska, danska, arabiska och ryska.

Efter uppdatering av WinServ erhålls meddelande om att en e-mail-komponent saknas.

Detta beror på att WinServ har bytt e-mail-komponent. Er systemansvarige måste installera om WSClient.

Kan man som tekniker arbeta med WinServ offline, om täckning saknas?

Ja, med vår nya iPhone/iPad applikation WinServ Anywhere kan du arbeta även i offline-läge. Systemet uppdateras då du erhåller täckning till din Smartphone.

Stöder WinServ Windows 8?

Ja, om du uppdaterar till senaste version av WinServ erhåller du stöd för Microsoft Windows 8. I senaste versionen av WinServ finns stöd för Internet Explorer 10, Windows 8, SQL Server 2012 och Windows Server 2012

Kalendern i WinServ OnLine service visas inte

För att kalender i WinServ Online service skall visas i PC- gränssnittet måste följande krav uppfyllas:
* Internet Explorer 32-bitarsversionen skall användas
* Adressen till WinServ Online Service måste läggas till i “Tillförlitliga platser” (Eng. Trusted sites) i säkerhetsegenskaperna för internet Explorer


Senaste nyheterna