WinServ-modellen


Allmänt

Vi har utvecklat en metod, ”WinServ-modellen”, som innebär att vi säkrar processerna vid installation och utbildning av er personal. Våra konsulter är väl insatta i de affärsprocesser som gäller för företag med extern och intern service. Konsulterna är väl utbildade i våra produkter och ger er både tips och förslag på hur WinServ skulle passa in i just ert företag.
Vi ser till att alla pusselbitar samarbetar för att ni hela tiden skall erhålla en komplett och utvecklande produkt .

Arbetssätt

Vi fokuserar på att arbeta optimalt för att hålla ner implementationstiden och därmed kostnader. Vi arbetar med tidsplaner och ser alltid att hålla milstolpar i kalendern. Om avvikelser sker kommer vi att informera ledning och berörd personal.

Vi arbetar både vertikalt och horisiontellt under implementationsfasen eftersom alla avdelningar i ert företag berörs vid införandet att nytt ärendesystem.

Hela tiden ser vi till att datum för produktionsstart hålls och vår support står alltid till tjänst efter implementation.

Inför genomförandet
Har ni svårt att överblicka vad det innebär att komma igång med WinServ i er verksamhet?

Här beskriver vi övergripande vad det innebär att komma igång med WinServ, vad ni kan förvänta er av våra säljare och konsulter samt vilken typ av uppgifter ni behöver genomföra inom er organisation så att ni smidigt kommer igång med användandet av service ledningssystemet WinServ.

Så här enkelt är det!
Vi kallar det även för WinServ modellen.

1. Vi kommer överens om upplägget av affären, antal licenser i WinServ Office och andra tilläggs-produkter som WinServ Online och eventuella kopplingar till andra system. Offerten skrivs under och vi upprättar leverans och supportavtal för långsiktig relation och nära samarbete.

2. Vi säkerhetsställer att er hårdvara såsom server och arbetsplatser uppfyller de krav på teknisk kapacitet för att köra WinServ.
Vi kan komma med rekommendationer på lämplig hårdvara som ni därefter beställer från er hårdvaruleverantör.

3. Om ni önskar köra WinServ Online för era tekniker behöver ni smartphones eller pekplattor. Tvekar ni vid val kan vår säljare komma med rekommendationer berätta vilka modeller som har bäst stöd för WinServ Online.

4. Vi kommer överens om installationsdatum. Installation kan ske antingen på plats hos er eller fjärruppkopplat via internet.

5. Om ni har “grundinformation” t ex kundregister, artikelregister eller andra register kan våra konsulter ge rekommendationer hur ni skall bygga upp dessa Excel filer. Detta gör vi med förberedda specifikationer och den inläsningsfunktioner som finns i WinServ Office.

6. Våra konsulter assisterar vid inläsning av “grundinformationen” och ser till att informationen placeras rätt.

7. Vi bokar ett uppstartsmöte kombinerat med första utbildningsdag. Vi bestämmer vilka personer och roller som skall delges utbildningen.

8. Under denna första dag får ni också förståelse för helheten i WinServ. Vi sätter grundparametrar och konfigurerar med er WinServ ansvarige.
Ni börjar lägga upp serviceavtal, koder och andra grundparametrar. Efter första dagens genomförande bokar vi också nästa dag.

9. Om allt går som planerat kan ni redan nu boka era första serviceorder i WinServ och ni är igång. Vi visar hur serviceorder delegeras och hur man enkelt bokar av den med tider och använda delar.

10. Om ni skall köra WinServ Online skall också era tekniker utbildas, dela gärna upp dessa gruppvis.

11. Ni jobbar nu självständigt med WinServ, skapar ordning och reda, fakturerar alla utförda serviceorder. Ni får stenkoll och missar inte att fakturera, statiskt och historik börjar nu bildas automatiskt.

12. Era tekniker blir nu mera självständiga, moderna och mobila. De ges större tillgång till jobben och kan mobilt övervaka anläggningar och historik.

13. Vi visar hur enkelt serviceavtal faktureras genom WinServ avtalsfaktureringsmodul. Detta genomför ni  själva månads, kvartalsvis eller efter eget önskemål och periodisering.

14. Vi träffas igen några månader senare och går i genom statistik och historik modulerna. Vi hjälper er att se lönsamhet på olika nivåer.
Spara ytterligare tid och se nya funktioner som finns i WinServ allt för att er organisation skall optimeras och öka lönsamheten.

Låt oss visa vägen…


Välj en servicebransch


Senaste nyheterna